Disclaimer Flexxis B.V.

Disclaimer Flexxis B.V.

Door onze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij streven ernaar dat de informatie op deze website of anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Flexxis B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Beveiligde site

Onze website is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacygebied. Wij verzamelen geen gegevens over uw bezoek.

Informatieaanvraag

Wanneer u informatie aanvraagt via onze website, vragen we u om een aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om u per e-mail informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten danwel telefonisch contact met u op te nemen voor het verstrekken van aanvullende informatie of het inplannen van een afspraak. Deze gegevens worden niet door ons aan derde partijen doorgegeven.

Auteursrechten

Flexxis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te veelvoudigen zonder vooraf schriftelijke toestemming van Flexxis B.V.

Wijzigingen

Flexxis behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer of uw privacy? Geef deze dan via e-mail door aan privacy@flexxis.nl.

Overtuigd?

Vraag meteen een gratis demo aan!