Overzetting incasso Haar & Zo By Bo

Overgang incasso partner Haar & Zo By Bo

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Vink hieronder jouw gewenste abonnement(en) aan
De hierboven genoemde bedragen zijn per maand. De minimale looptijd van het abonnement is 12 maanden. Onze incassopartner SLIMKNIPPEN zal in opdracht van Haar & Zo By Bo maandelijks het bedrag van je rekening incasseren.akkoord leeftijd
Voor het aanvragen van een abonnement moet je 18 jaar of ouder zijn, wannneer de abonnee nog geen 18 is moet een ouder of voogd instemmen met het abonnement en deze moet ook de betaler zijn.
akkoord incasso
akkoord voorwaarden
akkoord algemeen en privacy
Door ondertekening van dit formulier geef jij toestemming aan slimknippen.nl bv om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven en jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van slimknippen.nl bv. Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd. De incassant Slimknippen.nl bv rekent per abonnement 3,5% incassokosten. Deze zullen bovenop de kosten van jouw abonnement komen. Als jij het niet eens bent met de afschrijving kunt je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en is daarna per maand opzegbaar. Het abonnement is niet overdraagbaar en kan niet worden gepauzeerd. Wij behouden ons het recht om bij wettelijke prijsverhoging deze in jouw abonnement door te voeren. Uiteraard brengen wij je hier tijdig van op de hoogte. Ik verklaar hierbij ook kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van Haar & Zo by Bo.