Meten is weten en gissen is missen!

Deze uitspraak zal je waarschijnlijk niet onbekend in de oren klinken. Toch is deze uit­spraak in deze tijd heel erg actueel. Juist nu is het heel erg belangrijk om pre­cies te weten HOE en op WELKE manier zich de omzet heeft ontwikkeld en hoe hij zich KAN gaan ontwikkelen in de komende tijd. Kort gezegd wordt de omzet in jouw kappersbedrijf eigenlijk door maar 2 factoren bepaald, te weten:

1) het aantal klanten wat uw salon bezoekt; en
2) het gemiddelde afrekenbedrag bij dat bezoek.

 

Als je deze 2 factoren met elkaar vermenigvuldigt krijg je dus: besteed bedrag x aantal be­zoe­ken = Omzet.

 

Dat is logisch, echter de uiteindelijke besteding per bezoek wordt in belangrijke mate bepaald door de verhouding van de Dames en de Heren en de prijsstelling van jouw laagste (gecombineerde) knipprijsbehandeling. Hoe hoger de damesverhouding van jouw bezoeken, hoe hoger de gemiddelde besteding per bezoek. Dit wordt vooral ver­oorzaakt, doordat dames in de regel meer behandelingen (kleuren/maskers/ver­zor­gers enz) tijdens een bezoek nemen dan de heren. Hierdoor ligt de gemiddelde be­steding per bezoek bij de dames ongeveer 2x zo hoog als bij de heren, zelfs bij ge­lijke knipprijs! Voor de Flexxisgebruikers is dit te zien in  Flexxis Rapportage (rapport “Beestedingper bezoek”).

 

Voor de komende tijd zou een punt van aandacht kunnen zijn om eventuele acties VOORAL te richten op de da­mes. Verder zou ik jou adviseren als je een prijsverhoging overweegt, om alleen de laagste knip- en of kleurbehandelingen qua prijs te verhogen en de andere behan­delingen voorlopig niet.

Overtuigd?

Vraag meteen een gratis demo aan!